Tai-Gong Tai-Chi long form

Yangshen Wu Xing Qi-Gong (5 elementen qigong)

Ba Duan Jin (8 brokaat)

Meditatief lopen

Two wind gusts through the ears

Tai-Gong ball

Het midden

Tai-Gong warming up

Fly like a goose

Push the waves

Tai-Gong Spiral arms

Meditatie