Tai-Gong warm-up flow

Tai-Gong Tai-Chi long form

Tai-Gong the Swan

Tai-Gong 8 form

Tai-Gong shao-quan

Tai-Gong the Fountain

Tai-Gong Daoyin back stretch

Tai-Gong seperate the mountains

Tai-Gong opening (breathing)

Tai-Gong Flow to draw the bow

Tai-Gong open the waters

Tai-Gong energizer

Tai-Gong Take a bow

Tai-Gong tea cup

Tai-Gong scoop the earth to support the heavens

Yangshen Wu Xing Qi-Gong (5 elementen qigong)

Tai-Gong Tao Ba Duan Jin

Tai-Gong Meditatief lopen

Two wind gusts through the ears

Tai-Gong ball

Tai-Gong Het midden

Tai-Gong warming up

Fly like a goose

Push the waves

Tai-Gong Spiral arms

Meditatie