Tai-Gong Tai-Chi long form

Tai-Gong 8 form

Tai-Gong Flow to draw the bow

Tai-Gong Take a bow

Tai-Gong scoop the earth to support the heavens

Yangshen Wu Xing Qi-Gong (5 elementen qigong)

Tai-Gong Tao Ba Duan Jin

Tai-Gong Meditatief lopen

Two wind gusts through the ears

Tai-Gong ball

Tai-Gong Het midden

Tai-Gong warming up

Fly like a goose

Push the waves

Tai-Gong Spiral arms

Meditatie