De vijf elementenleer (emoties)


Verstoorde energieën kunnen een aantal oorzaken hebben, de grootste en ingewikkeldste is de emotie. Deze heeft de grootste invloed op ons welzijn. Daar we met alle emoties worden geboren, zullen we hier ook ons hele leven mee te maken hebben. De mens groeit elke dag, en zal zijn/haar hele leven door de weg naar balans blijven volgen. (de weg er naar toe, de ervaring is belangrijker en waardevoller dan het hebben van het einddoel/resultaat.) Door de ontwikkeling van de mensheid door de eeuwen heen, zien we dat veel emoties werden genegeerd danwel verdrongen, of zelfs als negatief werden gezien. Ook tegenwoordig met onze huidige maatschappelijke maatstaven, zien we nog steeds de echo van onze eigen geschiedenis.

In de T.C.M. (Traditional Chinese Medicine)wordt een mens als volwaardig beschouwd (de macrokosmos, en de microkosmos). Emoties, karma, energie, voeding, ademhaling en beweging zijn een ingewikkeld systeem dat met elkaar samenhangt, en een basis vormt voor de ontwikkeling van de T.C.M., en het zoeken naar de balans in de mens.


Healing!

Healing is al eeuwen oud en wordt gebruikt om het lijf te genezen van energetische en lichamelijke klachten. In de Qi-Gong leer je dat het energetische- en het stoffelijke lijf met elkaar verbonden zijn. Dus wat er met de een gebeurt heeft effect op de ander. Belangrijk is om het energetische lichaam gezond te houden. Omdat wij mensen veelal niet bewust zijn van energetische aandoeningen, richten wij ons meer op wat er in ons stoffelijke lichaam gebeurt. Echter, mocht het lichaam een stoffelijke ziekte hebben gevormd en wil je deze verwijderen, zul je ook je energetische lichaam (veelal de oorzaak) moeten reinigen/healen. Het vasthouden en meedragen van emoties van jezelf, maar ook van anderen zijn een van de basis dingen die het energetische lichaam kunnen beïnvloeden. Wij westerlingen zijn opgevoed met de westerse benadering, en niet zozeer de Oosterse manier van denken en genezing. De westerse geneeskunde richt zich specifiek tot het stoffelijke lichaam(de klacht), met alle details die er zijn en nog steeds worden gevonden. De Oosterse kijk op het lichaam richt zich tot het stoffelijke en het energetische lichaam(de oorzaak), de micro- en macro kosmos, emotionele correlaties, karma, je leefomgeving, beweging, overtuigingen, patronen, voeding en ademhaling. Het is niet voor niets dat de leer over de Oosterse geneeskunde jarenlange soms levenslange studie kost, en vaak ook van generatie op generatie wordt door gegeven. Het een is niet beter dan de andere, het is geen wedstrijd. Sterker nog, de Westerse en de Oosterse geneeskunde zijn een perfecte aanvulling op elkaar en geven de mens een ruime keuze en grotere kans op genezing!

Door de eeuwen heen weten we dat emoties veelal de basis vormen van vele ziekten. Echter het is lastig om in de Westerse wereld van nu, waar alles snel gaat volgens bepaalde structuren geleefd word, waar het draait om economie, carrière maken, en waar stress de dagelijkse kost is, de emotionele balans onder ogen te zien. Door de jaren heen en de evolutie van de mensheid zien we dat mensen steeds minder ruimte krijgen om te ‘ademen’: te groeien. Hierdoor krijg je ook niet de kans om ‘naar binnen te keren’, om de rust en de ontspanning te zoeken. De Yogi, de Shaolin, de Boedistische en Taoïstische monniken, enz. hebben ons de geheimen gegeven van ontspanning, rust en vrede. Het moeilijke is ook om die informatie uit het oosten te laten intrigeren in jouw westerse manier van denken. De kunst is om jezelf te overtuigen dat je keuze hebt uit beide werelden. Dat er veel meer gaande is dan je aanvankelijk weet. Dat emoties tot ver buiten je lijf doorwerken, dat jij de kracht hebt om beide lichamen(stoffelijk en energetisch) te healen. Dat de genezing hoofdzakelijk in jezelf zit.


Media

De media heeft de grootste invloed op het menselijke welzijn, en met name het nieuws. Dit nieuws geeft geen gebalanceerd beeld weer over hoe de maatschappij daadwerkelijk is. Dramatiek verkoopt nou eenmaal, en dat is ook waar we elke dag mee gevoed worden. De meest verschrikkelijke items komen voorbij. En het ergste zijn nog de beelden! De ogen zijn de poort naar binnen toe, naar je ziel. Dat wat je ziet is zo goed als realiteit. (want we vertrouwen meer op wat we zien, dan wat we voelen) Dus je krijgt het nieuws niet alleen te horen, maar je ontvangt daarbij ook nog eens de verschrikkelijke beelden. Omdat het nieuws in snel tempo achter elkaar gepresenteerd wordt, en hoofdzakelijk een negatief karakter heeft, krijgt de geest ook geen tijd genoeg om te relativeren en wordt dit het daadwerkelijke beeld van de huidige maatschappij. Dat is dan jouw realiteit, waardoor je dus ook jou belevingswereld beïnvloed met die maatschappelijke overtuiging. Door al het negatieve nieuws, de opeenhoping van negatieve massa energie*, wordt er veel angst gecreëerd bij de mensen. Het nieuws is belangrijk geworden, en zien dit ook als een meet instrument/spiegel van hoe de maatschappij of de wereld is.


* (massa energie = grote groep mensen die het zelfde gevoel/geloof over een item hebben)


De Traditionele Chinese Geneeskunde spreekt: Het menselijke hart is de zetel van de ziel! De keizer van der organen. Naast de hersenen is het hart het grootste orgaan met de meeste neuronen. Neuronen of zenuwcellen zijn een bepaald type lichaamscel behorend tot de belangrijkste van het zenuwstelsel. Zij zijn de informatie- en signaalversterkers van het lichaam. Het meeste geheugen wordt opgeslagen daar waar de meeste microturbulus zijn. Microturbulus zijn buisvormige eiwitstructuren die in elke cel gevonden word. Zij zijn verantwoordelijk voor de celdeling en het opslaan van emoties en geheugen. Het hart bevat de meeste microturbulus. Zo bepaald zij hoe jij jouw belevingswereld ervaart. Als een persoon alleen maar negatieve impulsen binnenkrijgt, zal het hart deze opslaan, en vertalen in de emotie die het met zich mee brengt. Deze transformatie bepaald hoe jij jouw belevingswereld ervaart. De negatieve impulsen worden over het algemeen getransformeerd in angst, wat als verdedigingsgedrag zich zal uitten in snel geirriteerd zijn, vatbaar voor stress, agressie, e.d.

De kunst is om een eigen beeld te creëren van de wereld, maar om dat te kunnen zul je zoveel mogelijk gebalanceerde informatie moeten verzamelen, en een keus maken van wat voor jou voedend is en wat niet, en leren omgaan met je eigen blokkades, emoties en patronen. Alleen dan heb je de mogelijkheid om een neutraal beeld te vormen. Een helikopter view, zonder angst van wat een ander of wat de grote massa denkt/voelt en/of geloofd.